õppekavad

Meie erahuvikoolil on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusluba huvihariduse läbiviimiseks ning 

õppekavad on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis: