Loodusteaduste klubi


"Loodusteaduste klubis lõimime füüsikat, keemiat, matemaatikat, eesti, inglise ja vene keelt õppides meie maailma tundma tervikkontseptsioonide kaudu. Õppesessioonide aeg on liialt piiratud, et teha rahulikult ja korralikult eksperimente. Klubis on meil piisavalt aega ja teemakäsitlus on vaba. Enamikku eksperimente viime läbi kasutades käepäraseid vahendeid, nii et neid saaks ka korrata kodustes tingimustes. Klubi tegevused aitavad kaasa õppesessioonides käsitletava temaatika mõistmisele. Õppime arvutama plastiktopsi ruumala, jälgime lume sulamist ja vee aurustumist, ehitame peegellabürinte, arvutame läätse fookuskaugust ja tugevust, uurime valguse levimist optilises juhtmes, testime obskuurset kaamerat, valmistame värvifiltrite aparaadi, kolm elektroskoopi ja mündipatarei. Saame korrata neid eksperimente ja teha palju uusi sõltuvalt osalejate soovidest. Ühe klubisessiooni kestus on 1,5 h. Iga õpilasest osaleja on eeldatud osalema vähemalt ühes sessioonis nädalas."

Klubi töö oluliseks komponendiks on õpilastel järgmiste pädevuste  arendamine: mõelda probleemi lahendamisele iseseisvalt, lahendada loomingulisi ülesandeid ning samuti ka osata argumenteerida oma seisukohta teatud küsimustes. Õpetamine järgmises, kolmandas, kooliastmes põhineb ülaltoodud pädevustel. Just loodusteaduste klubi raames peaks õpilaste tegevus kaasa aitama nende loodusteadusliku mõtteviisi kujunemisele: hüpotees tuleb eksperimentaalselt kinnitada või ümber lükata, et sellest saaks teooria ja seega usaldusväärne teadmine.